Bal Karnawałowy !!!

Zapraszamy do udziału w Akcji Psiak !!!

Zachęcamy do udziału w zbiórce „Światło z Lublina”.

Elektroniczna rejestracja obecności dziecka

Informujemy, że w przedszkolu obowiązuje elektroniczna rejestracja obecności dziecka w przedszkolu. Rejestracja jest możliwa za pomocą aplikacji Obecność Vulcan do pobrania na telefon. Kod QR znajdą Państwo na drzwiach wejściowych do przedszkola. Instrukcja zainstalowania aplikacji dostępna jest pod adresem: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/oplaty-vulcan/#id_1   

oraz: https://lublin.eu/edu/projekt/porady-dla-rodzicow/

Kody PIN, potrzebne do rejestracji dziecka, otrzymają Państwo w pierwszych dniach września w przedszkolu (dzieci uczęszczające do przedszkola kolejny rok zachowują swoje poprzednie kody).

Niezarejestrowanie wejścia dziecka do przedszkola przez rodzica/opiekuna skutkować będzie nieuwzględnieniem dziecka na liście obecności w danym dniu, natomiast brak rejestracji wyjścia spowoduje naliczenie opłat za cały dzień pobytu czyli do godz.17:00. W przypadku problemów z obsługą aplikacji prosimy o zgłoszenie prośby o rejestrację dziecka do nauczyciela grupy lub w sekretariacie.