O przedszkolu

 

Nasze Przedszkole Nr 87 znajduje się w Lublinie przy ul. Woronieckiego 11, w dzielnicy Słoneczny Wrotków. Nowoczesny dwupiętrowy budynek, z pięknym i funkcjonalnym tarasem oraz bogatym wyposażeniem sal stwarza dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

U nas każde dziecko jest bezpieczne, „ Bezpieczne dziecko- to dziecko szczęśliwe, wesołe, ufne.”

Głównym celem naszego przedszkola jest zaspokojenie oczekiwań rodziców
i wychowanków. Przedszkole jest przyjazne dziecku. Realizuje koncepcję przedszkola otwartego, związanego z rodziną i społecznością lokalną.

Promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci i rodziców.

W naszym przedszkolu zawsze dzieje się coś ciekawego, są zajęcia, chodzimy do teatru i aktorzy przyjeżdżają do nas, mamy też koncerty muzyczne i różne imprezy przy muzyce i sportowe. Bierzemy udział w konkursach, przeglądach i zawodach.

Dla wszystkich dzieci organizujemy bezpłatne zajęcia:

  • język angielski
  • zajęcia umuzykalniające
  • zajęcia taneczne
  • gimnastykę ogólnorozwojową.

Dla dzieci z deficytami mowy prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne.

Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego potrzeb i możliwości,
w poczuciu akceptacji, tolerancji i bezpieczeństwa. Pracowników cechuje wysoka kultura osobista, takt i wyrozumiałość oraz podmiotowe traktowanie dziecka.

ZAPRASZAMY