Rekrutacja do przedszkola 2022/2023

WITRYNA KANDYDATA

https://naborp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin

Drodzy Rodzice i Kandydaci!

Informujemy, że opublikowane zostały zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin w sprawie ustalenia harmonogramu rekrutacji do przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny
2022/23 oraz wzoru wniosku o przyjęcie do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej. Rekrutacja odbędzie się w terminie 7-18 marca 2022 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także terminów składania dokumentów:

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

Dane kontaktowe do placówki – w razie pytań i wątpliwości:
kom. 510976788
tel. stacjonarny 814664974

Szczegółowe informacje znaleźć można w zakładce REKRUTACJA, a także pod poniższymi linkami:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-7912022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-ustalenia-dla-roku-szkolnego-20222023-harmonogramu-czynnosci-w-postepowaniu-rekrutacyjnym-oraz-postepowaniu-uzupelniajacym-do-przedszkoli-oddzialow-,161,28195,2.html

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2022/zarzadzenie-nr-8012022-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-24-stycznia-2022-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-wniosku-o-przyjecie-dziecka-do-publicznego-przedszkolaoddzialu-przedszkolnego-w-szkole-podstawowej-prowadzonych-przez-miasto-lublin,163,28195,2.html