Rozkład dnia

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLA NR 87

6.00 – 8.00     Schodzenie się dzieci: zabawy integracyjne z kolegami

                       z innych grup, zabawy dowolne w/g zainteresowań

                        – manualne,  konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.

8.00 – 8.30      Indywidualne i zespołowe działania wspomagające

                        i korygujące rozwój dziecka; praca z dzieckiem

                        uzdolnionym, zabawy dowolne dla pozostałych dzieci.

8.30 – 9.00      Czynności higieniczne i samoobsługowe.

                       Przygotowanie do śniadania.  Śniadanie.

                       Mycie zębów – kształtowanie nawyków

                       higieniczno- sanitarnych.

9.00 – 10.00    Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych

                       w różnych sferach aktywności, dostosowane

                        do możliwości dziecka z całą grupą i zespołem dzieci.

10.00 – 11.50   Drugie śniadanie,  zabawy swobodne, kierowane,

                        spontaniczne,  z małym udziałem nauczyciela, zajęcia

                       dodatkowe wg harmonogramu,

                        zabawy w ogrodzie  przedszkolnym, spacery, wycieczki,

                        obserwacje przyrody lub zabawy muzyczno – ruchowe

                        w sali – przy niesprzyjającej pogodzie,

11.50 – 12.00  Przygotowanie do obiadu- czynności porządkowe

                       i higieniczne.

12.00 – 12.30  Obiad.

12.30 – 13.30  Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne,

                        muzykoterapia, bajkoterapia.

13.30 – 14.00   Zabawy z całą grupą dydaktyczne, grafomotoryczne,

                        kompensacyjno-wyrównawcze,

                        dowolne w sali  lub w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 – 14.30  Przygotowanie do podwieczorka i podwieczorek.

14.30 – 17.00   Swobodna działalność w różnych sferach aktywności,

                         zabawy organizowane przez nauczyciela, gry

                          i układanki, rysowanie swobodne,  zabawy tematyczne,

                         konstrukcyjne, praca indywidualna  i zespołowa

                          wspierająca rozwój dziecka,

                        rozchodzenie się dzieci do domu.